Website van Margot en Marius Meulenberg

Exposities Margot       Home       Contact info       Links      Exposities Marius

                       MARGOT             
Nieuw werk
Glaskunst
Buitenbeelden
Wandkleden
Aquarellen  1
Aquarellen  2
Acryl 
MARIUS
Nieuw werk
  Grote beelden
    Buitenbeelden:
    Beton beelden   
    Diverse mat.
      
Kleine beelden:
    Vrouwen steen
    Overige steen  
     Glaskunst   

     Brons 

Vernieuwd  27-11-2017. 

 

 

 

 

        

 

Welkom  op  de  website         

van  Marius  en  Margot          

 

Ons emailadres is atelier.meulenberg bij provider @solcon.nl    Telefoon: 0320 222109

November 2017. Nieuws over het prehistorisch beeldje van St. Geertruid.   Dit door mij gevonden beeldje is een door de natuur gevormde vuursteen, die lijkt op een persoon die op een kubus zit. Mijn onderzoek wijst uit dat op de vuursteenknol, omstreeks 5.000 v. Chr., drie symbolen werden gegraveerd. Op de hals een waaiervormige tri-line en op de borst en het achterhoofd V- symbolen. Uniek is dat deze symbolen op het beeldje aangeven dat het een steen is, die men destijds zag als bezield door de Vogelgodin. Een godin die o.a. werd vereerd op de Balkan. Vanuit dit gebied koloniseerden de eerste boeren Limburg. Dit is maatgevend voor de unieke, religieus culturele waarde van het beeldje. Commentaren van archeologen op het onderzoek geven geen enkel argument dat bovenstaande conclusies weerlegt. Helaas is dit geen reden tot juichen. Want gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.

Omdat het beeldje van St. Geertruid voor ons erfgoed wat  betreft vernieuwing baanbrekend is, heb ik de minister van OCW gevraagd, het mogelijk dat iemand een objectief oordeel geeft over het belang van het beeldje en over de wenselijkheid dit beeldje te beschouwen als deel van ons erfgoed. Naar aanleiding van haar advies hebben twee wetenschappers van naam gereageerd op mijn verzoek een objectief oordeel te geven. Dit heeft voldoende duidelijkheid geschapen om mijn onderzoek af te ronden. De komende periode zal ik mijn onderzoeksrapporten aanpassen en mijn conclusies actualiseren.

 Voor informatie over deze spectaculaire vondst: zie YouTube kanaal Beeldje St. Geertruid . of website: www.beeldjestgeertruid.nl