Website van Margot en Marius Meulenberg

Exposities Margot       Home       Contact info       Links      Exposities Marius

                       MARGOT             
Nieuw werk
Glaskunst
Buitenbeelden
Andere disciplines
Aquarellen  1
Aquarellen  2
Acryl 
MARIUS
Nieuw werk
  Grote beelden
    Buitenbeelden:
    Beton beelden   
    Diverse mat.
      
Kleine beelden:
    Vrouwen steen
    Overige steen  
     Glaskunst   

     Brons 

Vernieuwd  08-11-2016. 

 

 

 

 

        

 

Welkom  op  de  website         

van  Marius  en  Margot          

 

Ons emailadres is atelier.meulenberg bij provider @solcon.nl    Telefoon: 0320 222109

November 2016. Nieuws over het prehistorisch beeldje van St. Geertruid.  Dit door mij gevonden beeldje is een door de natuur gevormde vuursteen die lijkt op een persoon die op een kubus zit. Onderzoek wijst uit dat op de vuursteenknol omstreeks 5.000 v. Chr. drie symbolen werden gegraveerd. Op de hals een waaiervormige tri-line en op de borst en het achterhoofd V- symbolen. Zeer bijzonder is dat deze symbolen op het beeldje aangeven dat het een steen is die men destijds zag als bezield door de Vogelgodin. Een godin die o.a. werd vereerd op de Balkan. Vanuit dit gebied koloniseerden de eerste boeren Limburg. Dit is maatgevend voor de unieke, religieus culturele waarde van het beeldje. Commentaren van archeologen op het onderzoek geven geen enkel argument dat bovenstaande conclusies weerlegt. Helaas moet ook geconcludeerd worden dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geen objectief oordeel over het onderzoek zal geven. Deze dienst ziet het leveren van een passende zorg voor erfgoed bij particulieren niet als haar taak. De zorg berust daardoor uitsluitend bij particulieren. Zij kunnen echter geen duurzame zorg bieden, waardoor er een voortdurend verlies van mogelijk te behouden erfgoed plaatsvindt. Dat is jammer en onnodig.

Omdat ik het beeldje van St. Geertruid voor ons erfgoed belangrijker vind dan de bekende kunstuitingen in musea, zal ik nu node aan de minister van OCW vragen het mogelijk te maken dat iemand kennis neemt van de feiten, teneinde een objectief oordeel te geven over het belang van het beeldje en over de wenselijkheid dit beeldje te beschouwen als deel van ons erfgoed. Voor informatie over deze spectaculaire vondst: zie YouTube kanaal Beeldje St. Geertruid . of website: www.beeldjestgeertruid.nl