Website van Margot en Marius Meulenberg

Exposities Margot       Home       Contact info       Links      Exposities Marius

  MARGOT           
Nieuw werk
Glaskunst
Buitenbeelden
Wandkleden
Aquarellen  1
Aquarellen  2
Acryl 
MARIUS
Nieuw werk
  Grote beelden
    Buitenbeelden:
    Beton beelden   
    Diverse mat.
      
Kleine beelden:
    Vrouwen steen
    Overige steen   
     Glaskunst   

     Brons 

Vernieuwd  21-09-2021. 

 

 

 

 

        

 

Welkom  op  de  website         

van  Marius  en  Margot          

 

U kunt ons mailen op e-mailadres: atelier.meulenberg gevolgd door @solcon.nl  Ons telefoon nr. is: 06 309 144 10

Begin negentiger jaren vond ik op een bekende vindplaats van prehistorische werktuigen te St. Geertruid een kleine figuratieve vuursteenknol met groeven in de cortex die mij gegraveerd leken. Op termijn zou deze figuursteen uit St. Geertruid mijn leven veranderen en werd die steen mijn muze.

De vondst van deze figuursteen wekte mijn interesse voor de kunst uit de steentijd en leidde ertoe dat ik in 2000 begon met beeldhouwen. Het was voor mij haast een openbaring. Toen ik in 2007 65 jaar werd, had ik als beeldhouwer voldoende ervaring om te kunnen vaststellen dat de groeven op de figuursteen onmogelijk toevallige krassen konden zijn en besloot ik mijn vondst onder de aandacht van de archeologen te brengen. Ik wist toen ook dat de V’s en de waaiervormige tri-line in de cortex van deze figuursteen ook voorkomen op keramische beeldjes uit oost Europa (ca. 5.000 jaar v. Chr.) en dat in veel oude en huidige religies figuurstenen die op een mens lijken soms worden beschouwd als bezield door een voorouder of god(in).

Helaas was een gegraveerde figuursteen voor de Nederlandse archeologen iets zeer ongewoons en was er geen interesse in deze vondst. Zelfs niet nadat tien verschillende onderzoeken die ik deed alle aangaven dat de groeven op de figuursteen waarschijnlijk of zeker graveringen waren.

 Toch heeft deze voor mij frustrerende ervaring ook veel opgeleverd. Ik merkte hoe prettig ik het vond om weer onderzoek te doen. Daaruit volgde een uitgebreid onderzoek naar de figuursteen uit St. Geertruid en dankzij Erna Koelman ook een presentatie op YouTube.

Inmiddels heb ik diverse onderzoeken naar de kunst uit de prehistorie uit Europa en Turkije gedaan waaruit blijkt dat die kunst past bij een geloof in wedergeboorte die geschonken wordt door twee Moedergodinnen uit de onderwereld en door de Maangodin. Hun partner is de Hemelstier. Mijn onderzoeken heb ik gepublicee5rd op de wetenschappelijke website www.academia.edu en zijn in het Nederlands ook te lezen op mijn website www.beeldjestgeertruid.nl . Het omvangrijkste onderzoek bederft mijn boek: ‘Een andere kijk op de Kunst en Religie Van de Oude Steentijd’.